STATUS PRAWNY - Komenda Powiatowa Policji w Świdniku

Biuletyn Informacji Publicznej

STATUS PRAWNY

STATUS PRAWNY

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Świdniku regulują:

 

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst ujednolicony)

 

2. Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji z późniejszymi zmianami

 

3. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Świdniku z dnia 15 lipca 2010 roku

3a. Zmiany do Regulaminu z dn. 14 stycznia 2011r.

3b. Zmiany do Regulaminu z dn. 14 kwietnia 2011r.

3c. Zmiany do Regulaminu z dn. 15 grudnia 2011r.

3d. Zmiany do Regulaminu z dn. 29 marca 2012r.

3e. Zmiany do Regulaminu z dn. 16 maja 2012r.

3f. Zmiany do Regulaminu z dn. 21 grudnia 2012r.

3g. Zmiany do Regulaminu z dn. 24.04.2014r.

3h. Zmiany do Regulaminu z dn. 23.11.2015r.

3.i. Zmiany do Regulaminu z dn. 30.09.2016r.

 

4. Regulamin Komisariatu Policji w Piaskach z dnia 15 kwietnia 2011 roku

4a. Zmiany do Regulaminu z dn. 30 listopada 2012r.

4b. Zmiany do Regulaminu z dn. 30.11.2015r.

4c. Zmiany do Regulaminu z dn. 30.09.2016r.

Metryczka

Data publikacji 28.04.2009
Data modyfikacji 17.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Szczepanowska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Szczepanowska Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Szczepanowska
do góry