STANOWIENIE AKTÓW PRAWA WEWNĘTRZNEGO - Komenda Powiatowa Policji w Świdniku

Biuletyn Informacji Publicznej

STANOWIENIE AKTÓW PRAWA WEWNĘTRZNEGO

Strona znajduje się w archiwum.

STANOWIENIE AKTÓW PRAWA WEWNĘTRZNEGO

 

STANOWIENIE AKTÓW PRAWA WEWNĘTRZNEGO
 
Komenda Powiatowa Policji w Świdniku stanowiąc akty prawa wewnętrznego działa na podstawie:
 
1.      Zarządzenia Nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej oraz Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.
 
Zarządzenie określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji.
 
Zarządzenie Nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.
 
Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.
 
2.      Decyzji Nr 83/08 Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku w sprawie zasad tworzenia i postępowania w Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku z jawnymi i niejawnymi aktami prawnymi.
 
 

Metryczka

Data publikacji 30.04.2009
Data modyfikacji 20.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Szczepanowska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Szczepanowska Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Szczepanowska
do góry