PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW - Komenda Powiatowa Policji w Świdniku

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

Strona znajduje się w archiwum.

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

 

 

Sprawy do Komendy Powiatowej Policji w Świdniku wnoszone mogą być osobiście, za pośrednictwem poczty lub za pomocą faxu. Wszystkie sprawy przyjmowane i załatwiane są bez zbędnej zwłoki.

Wpływające pisma rejestrowane są w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji i dekretowane przez niego na poszczególne komórki organizacyjne, właściwe do załatwienia danej sprawy, a następnie, przekazywane są merytorycznym pracownikom, celem ich załatwienia i udzielenia odpowiedzi.

Kontakt z pracownikami oraz bliższe informacje można uzyskać telefonując do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Świdniku (081) 749 - 42 - 10 lub bezpośrednio do sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji pod numer tel. (081) 749 - 42 - 16.

 

 

W sytuacjach szczególnych, o zaistniałych zdarzeniach proszę informować służby dyżurne:

 

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Świdniku
tel. całodobowo (81) 749 – 42 – 10
tel. alarmowy 997
tel. komórkowy 112

Fax 7494272

E-mail: sekretariat.kppswidnik@lu.policja.gov.pl

 

Metryczka

Data publikacji 30.04.2009
Data modyfikacji 23.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Szczepanowska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Szczepanowska Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Szczepanowska
do góry