KIEROWNICTWO - Komenda Powiatowa Policji w Świdniku

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ KIEROWNICTWA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚWIDNIKU

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W ŚWIDNIKU

insp. Grzegorz Hołub

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ŚWIDNIKU

nadkom. Sławomir Kwiatkowski

KOMISARIAT POLICJI W PIASKACH

Komendant KP- podkom. Jarosław Wróbel

Zastępca Komendanta KP - podkom. Robert Świerszcz

WYDZIAŁ KRYMINALNY

Naczelnik - podkom. Zbigniew Wierzbicki

Zastępca Naczelnika – nadkom. Agata Szafranek

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

Naczelnik – podinsp. Tomasz Dejer

WYDZIAŁ PREWENCJI

Naczelnik - nadkom. Radosław Woś

Zastępca Naczelnika – kom. Edyta Wójtowicz

Metryczka

Data publikacji 28.04.2009
Data modyfikacji 16.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Figura-Forysiuk
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Figura-Forysiuk Zespół Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Szczepanowska
do góry